w.01                                 ราคา 1,300บาท

 

 

w.02              ราคา 1,000บาท

ประเภทพวงหรีดสด

w.03               ราคา 1,000บาท

ประเภทพวงหรีดสด

w.4               ราคา 1,200 บาท

                              ประเภท พวงหรีดสด

w.5                  ราคา 1,000บาท

ประเภทพวงหรีดสด

w.6                  ราคา 2,500บาท

ประเภทพวงหรีดสด

w.7                  ราคา 900 บาท

ประเภทพวงหรีดสด

 

w.8                           ราคา 1,200-

ประเภทพวงหรีดสด

 

w.9                   ราคา 1,000บาท

ประเภทพวงหรีดสด

 

   หน้า 1    2    3

โทรด่วน 089-0924332

  พวงหรีดด่วน

     รับจัดส่งพวงหรีดทั่วกรุงเทพฯ -ปริมณฑล   ฝั่งพระนคร ฝั่งธนบุรี  พระประแดง  และจ.ระยอง

    รายชื่อตัวอย่างวัดที่จัดส่ง

     วัดเทพศิรินทร์  วัดมกุฏฯ  วัดจันทร์ประดิษฐ์  วัดธาตุทอง วัดโสมมนัส  วัดอรุณ  วัดลาดพร้าว  วัดศรีสำราญ  วัดตรีทศเทพ วัดเวฬุราชิน   วัดพลับพลาไชย 

     วัดเสมียรนารี วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน วัดบัวขวัญ วัดหลักสี่ วัดเขมาฯ วัดดอนเมือง วัดศรีเอี่ยม วัดมหาวงศ์ วัดแจงร้อน  วัดไพชยนต์พลเสพย์ วัดสน

      วัดท่าพระ วัดยานนาวา วัดไก่เตี้ย วัดเจ้าอาม วัดจันทร์ใน วัดสิงห์ วัดไผ่เงิน วัดยาง(พรานนก) วัดยาง(อ่อนนุช) วัดราษฎร์บูรณะ วัดโปรดเกศฯ วัดดอน

      วัดโพธิ์นิมิตร วัดไทร วัดบางประทุนนอก-ใน วัดสารอด วัดโบสถ์ วัดกำแพง วัดนก วัดหนัง วัดโตนด วัดตะล่อม   วัดเซนต์หลุย วัดแค วัดบึงทองหลาง

      วัดรวก  วัดหัวลำโพง  วัดหลวงพ่อเณร  วัดไชยฉิมพลี  วัดกำแพง  วัดบุณยประดิษฐ์  วัดพรหมสุวรรณสามัคคี  วัดศาลาแดง  วัดนวล วัดประดุ่ฯ วัดดีดวด

      วัดภัคคีนีนาถ  วัดนิมมานรดี  วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร  วัดยามร่ม  วัดสามปลื้ม   วัดเลา   วัดราษฎ์บำรุง   วัดอ่างแก้ว  วัดรางบัว  วัดปากน้ำภาษีเจริญ

      วัดใหม่ยายมอญ วัดกำแพงบางหว้า วัดบุณยประดิษฐ์ วัดมอญ วัดณวน  วัดดอนเมือง วัดหลักสี่ วัดเทพลีลา วัดชลประทานฯ วัดพระพิเรนทร์ วัดกลาง

      วัดสุทธิวราราม วัดพญาปราบฯ วัดทรงธรรม วัดบางประกอก วัดอ้อมน้อย  วัดอุทัยวราราม  วัดเครือวรรณ และวัดอื่น ๆ ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

    แมสฟลาวเวอร์ บริการจัดส่งพวงหรีดตามกำหนดเวลา   พวงหรีด  พวงหรีด -ผ้า  พวงหรีด -ต้นไม้

 

 


Powered by AIWEB