กลับหน้าพวงหรีด 1

  w.10                                  ราคา 1000.- 

ประเภทพวงหรีดนาฬิกา 

 

           

w.11                                                    ราคา 2,000-

พวงหรีดพัดลมตั้งพื้น 18 นิ้ว

@ 16นิ้ว 1,500 บาท

                                                                                        

     

w.12                                  ราคา 1,000.-

ประเภทพวงหรีดสด

 

w.13                                               ราคา2,000.-

ประเภทพวงหรีดสด

 

 


w.14                                 ราคา1,000

ประเภทพวงหรีดรูปต่างๆผ้าใหญ่

 

 


 

w.15                                ราคา2,200-

ประเภทพวงหรีดสด

 

 

 

 

ประเภทพวงหรีดสด

w.16                                               1,100 บาท

              

ต้นเศรษฐีวินสัน

w.17                          พวงหรีดต้นไม้ 1,000 บาท

 

ประเภทพวงหรีดสด

w18                                                  1,600บาท

 

                                          

                 หน้าพวงหรีด 1  3   

                โทรด่วน 089-0924332

                                                                                           


   พวงหรีดด่วน                   

     รับจัดส่งพวงหรีดทั่วกรุงเทพฯ -ปริมณฑล   ฝั่งพระนคร ฝั่งธนบุรี  พระประแดง  และจ.ระยอง

    รายชื่อตัวอย่างวัด 

     วัดเทพศิรินทร์  วัดมกุฏฯ  วัดจันทร์ประดิษฐ์  วัดธาตุทอง วัดโสมมนัส  วัดอรุณ  วัดลาดพร้าว  วัดศรีสำราญ  วัดตรีทศเทพ  วั ดพลับพลาไชย 

     วัดเสมียรนารี วัดพระศรีมหาธาตุ วัดบัวขวัญ วัดหลักสี่ วัดเขมาฯ วัดดอนเมือง วัดศรีเอี่ยม วัดมหาวงศ์ วัดแจงร้อน วัดไพชยนต์พลเสพย์ วัดสน

      วัดเลา วัดท่าพระ วัดอุทัยฯ วัดยาง(พรานนก) วัดยาง (อ่อนนุช) วัดสุวรรณ วัดเศวต วัดทองเพลง วัดทรงธรรม วัดกลาง วัดไก่เตี้ย วัดนก วัดเจ้าอาม

      วัดบางประทุนนอก-ใน วัดโปรดเกดฯ วัดสังขจาย วัดอ้อมน้อย วัดประดู่บางจาก วัดสารอด วัดหนัง วัดมะพร้าวเตี้ย วัดเซนต์หลุย วัดพุทธบูชา

     วัดรวก  วัดหัวลำโพง  วัดหลวงพ่อเณร  วัดไชยฉิมพลี  วัดกำแพง  วัดบุณยประดิษฐ์  วัดพรหมสุวรรณสามัคคี  วัดศาลาแดง  วัดนวล วัดประดุ่ฯ

     วัดภัคคีนี  วัดนิมมานรดี  วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร  วัดยามร่ม  วัดสามปลื้ม  วัดแคนอก  วัดราษฎ์บำรุง  วัดอ่างแก้ว  วัดรางบัว วัดปากน้ำภาษีเจริญ

     วัดสร้อยทอง วัดมอญ วัดณวน   วัดกำแพงบางหว้า วัดมหาพฤตธาราม วัดสิงห์ วัดไทร วัดราชโอรส วัดอินทร์ทราราม วัดเวฬุราชิน วัดโพธินิมิตร

     วัดสุทธิวราราม  วัดแก้วฟ้าฯ วัดเครือวรรณ วัดพญาปรามปัจจามิตร  และวัดอื่น ๆ ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และจ.ระยอง

    แมสฟลาวเวอร์ บริการจัดส่งพวงหรีดตามกำหนดเวลา


Powered by AIWEB